FLAMA GAZ® - Prezentacja 2007
Firma FLAMA-GAZ® oferuje:

PRODUKTY

zawory elektromagnetyczne
medium:
     - paliwa gazowe (metan, propan-butan)
     - paliwa płynne (olej napędowy, opałowy)
     - powietrze
     - woda
     - oleje
zawory odcinające do współpracy z detektorami gazu (systemami detekcji)
     - grzybkowe
     - klapowe (Ex - ATEX)
ścieżki gazowe jedno i dwustopniowe - również z kontrolą szczelności
Systemy Zabezpieczające Instalacje Gazowe
     (Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu)
     - profesjonalne (także w wykonaniu Ex - ATEX)
     - domowe (gaz ziemny, propan-butan, tlenek węgla)USŁUGI

DORADZTWO TECHNICZNE związane z doborem zaworów i ścieżek gazowych, systemów zabezpieczających instalacje gazowe (urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu) do konkretnych zastosowań
KOMPLETACJA DOSTAW zgodnie z zamówieniem klienta
SZKOLENIA z zakresu zagadnień związanych z właściwym doborem, możliwościami zastosowania, obsługą i instalacją zaworów elektromagnetycznych oraz systemów zabezpieczających instalacje gazowe
PROJEKTY i dokumentacja powykonawcza systemów zabezpieczających instalacje gazowe
MONTAŻ i URUCHAMIANIE systemów zabezpieczających
PRZEGLĄDY okresowe i konserwacyjne urządzeń gazowych (palniki) i systemów, stałe umowy serwisowe
SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń
WYKONUJEMY RÓWNIEŻ na specjalne zamówienia nietypowe wersje zaworów po wcześniejszych uzgodnieniach z klientami.

   
 
Home > O Firmie > Oferujemy
 
FLAMA - GAZ ul. Szkolna 3 43-418 Pogwizdów tel. +48 33 856 85 70 e-mali: firma@flamagaz.pl
Mapa Stron. Email: FLAMA-GAZ