Przemysłowy system zabezpieczający

/Przemysłowy system zabezpieczający
Przemysłowy system zabezpieczający2019-10-17T16:48:33+00:00

Nawet dobrze zaprojektowana i utrzymana instalacja gazowa niesie za sobą ryzyko ulatniania się gazu przez różnego rodzaju nieszczelności, które mogą pojawiać się w czasie eksploatacji budynku. Ryzyko jest odpowiednio większe, gdy instalacja jest eksploatowana przez wiele lat, a przeglądy i naprawy tej instalacji nie są wykonywane regularnie i fachowo.
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych umożliwiają stacjonarne systemy detekcji gazu, które w połączeniu ze specjalistycznymi elektrozaworami, odcinającymi dopływ gazu w stanach awaryjnych, tworzą lokalny Aktywny System Zabezpieczający Instalację Gazową (zwany dalej Systemem), który:

 • wykrywa obecność (wyciek) gazu (gaz ziemny, propan butan, tlenek węgla)
 • ostrzega użytkownika i informuje odpowiedzialne służby o zaistniałym wycieku
 • natychmiast odcina dopływ gazu do niesprawnej instalacji, eliminując tym samym zagrożenie wybuchem gazu

W skład typowego Systemu wchodzą:

 • detektory gazu (czujniki)
 • centralka (moduł sterujący pracą systemu)
 • zawór odcinający dopływ gazu (MAG-3, ZB)
 • elementy dodatkowe takie jak: sygnalizatory dźwiękowe, sygnalizatory optyczne itp.

Detektory i zawory odcinające instalowane w strefie zagrożonej wybuchem muszą posiadać budowę przeciwwybuchową (Ex) i spełniać wymagania zasadnicze dyrektywy 2014/34/UE (ATEX). Do takich zaworów należy zawór MAG-3.
Miejsce instalacji detektora w pomieszczeniu zagrożonym wyciekiem gazu, a dozorowanym przez System, wpływa w zasadniczy sposób na skuteczność działania tego systemu. Należy kierować się w tym przypadku *Ogólnymi zasadami rozmieszczania detektorów a najlepiej powierzyć to zadanie kompetentnemu specjaliście.
Firma FLAMA-GAZ jest producentem elementu wykonawczego Systemu – zaworów odcinających dopływ gazu (z ręczną nastawą otwarcia):

Zawory te mogą współpracować praktycznie ze wszystkimi typami systemów detekcji gazu jakie znajdują się na rynku. Systemy te różnią się między sobą zastosowanymi przez poszczególnych producentów rozwiązaniami układowymi (możliwościami technicznymi), stopniem zaawansowania funkcji autodiagnostyki, sposobem komunikowania się z użytkownikiem, ceną. Jednakże podstawowa funkcja związana z ich przeznaczeniem jest zawsze taka sama: wykryć wyciek i natychmiast odciąć dopływ gazu do niesprawnej instalacji. Wszystkie Systemy posiadają łatwą możliwość rozbudowy o większą liczbę detektorów pracujących w systemie.

Systemy zabezpieczające znajdują zastosowanie w:

 • kotłowniach gazowych (§158 ust. 5 WT *)
 • stacjach redukcyjno-pomiarowych
 • rozlewniach gazu płynnego
 • budynkach mieszkalnych
 • budynkach użyteczności publicznej
 • oraz innych obiektach, w których istnieje możliwość (poprzez niekontrolowany wyciek gazu) powstania zagrożenia wybuchem gazu (§158 ust. 2 WT *)
Systemy Zabezpieczające oferowane są przez niektóre firmy również w wersji domowej – znacznie tańszej. Różni się ona przede wszystkim typem zastosowanych detektorów, które łączą w sobie funkcję detekcyjną z funkcją sterująco-alarmową (moduł sterujący nie jest wymagany). Możliwości systemu w tej wersji są jednak mniejsze. Element wykonawczy – zawór odcinający ZB – pozostaje ten sam.
Wszelkich dodatkowych informacji związanych z doborem, instalacją i eksploatacją Systemów udzielamy telefonicznie.
 

 

(*) – WT – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 75

 

§158 ust. 5 Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.
§158 ust. 1 Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu mogą być stosowane w budynkach, w których jest ustanowiony stały nadzór, zapewniający podejmowanie działań zaradczych, a także w budynkach jednorodzinnych.
§158 ust. 2 Czujniki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach, o których mowa w ust. 1, powinny być instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w których istnieje możliwość nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przyłącza gazowego .