Zawory typu ZEA BIO

/, Powietrze/

Zawory typu ZEA BIO

Zawory typu ZEA BIO

2018-12-27T21:40:28+00:00

Project Description

Zawór elektromagnetyczny ZEA BIO

 •      2/2     NC     kl.A
 • MEDIUM: paliwa gazowe (gaz ziemny, propan-butan, biogaz), powietrze i inne nieagresywne gazy
 • detale tego zaworu, mające bezpośredni kontakt z medium zastały wykonane z materiałów odpornych na korozyjne działanie biogazów
 • bezpośredniego działania
 • grzybkowy
 • ręczna regulacja przepływu – wersja ZEAb-… BIO
 • nie wymaga minimalnego ciśnienia różnicowego (ΔPMIN=0 bar)
 • filtr siatkowy wbudowany na stałe
 • spełnia wymagania PN-EN161
 • do wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń gazowych (np. palniki, kotły grzewcze), zasilanych głównie takimi gazami jak:
  – biogaz z oczyszczalni ścieków
  – biogaz pochodzenia wysypiskowego
  – biogaz z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych
  – gaz koksowniczy
 • do zasilania układów kogeneracyjnych, przy oczyszczalniach ścieków i wysypiskach śmieci
 • wchodzą w skład tak zwanych ścieżek gazowych zasilających w/w urządzenia, gdzie pełnią rolę automatycznych zaworów odcinających zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.2.3 normy PN-EN746-2
medium paliwa gazowe (gaz ziemny, propan-butan, biogaz), powietrze i inne nieagresywne gazy
ciśnienie patrz zakładka „Wymiary / Ciśnienia”
temperatura medium -10°C ÷ +60°C
temperatura otoczenia -10°C ÷ +60°C
napięcie zmienne AC(50Hz) 230V, 110V; AC/DC 24V, DC 12V
moc 15W ÷ 71W (w zależności od typu)
czas zamknięcia <1s
zakres regulacji przepływu otwarcie w zakresie 0% ÷ 100%
rodzaj pracy ciągła (100%)
stopień ochrony IP54
materiał korpusu stop aluminium
materiał uszczelnień VITON
pozycja zabudowy cewką do góry, dopuszczalne
odchylenie od pionu 90°
Typ Dn Rp A
[mm]
B
[mm]
E*
[mm]
L
[mm]
PMAX
[bar]
ΔP
[bar]
M
[kg]
Przyłącze gwintowe:
ZEA-25 BIO 25 1 156 28 79 115 0,17 0/0,17 2,05
ZEA-40 BIO 40 1 1/2 224 48 112 178 0,25 0/0,25 5,80
ZEA-50 BIO 50 2 231 40 142 193 0,14 0/0,14 6,40
Przyłącze kołnierzowe:
ZEA-50k BIO 50 268 78 165 230 0,14 0/0,14 7,49
ZEA-65k BIO 65 314 83 185 270 0,15 0/0,15 9,10
ZEA-80k BIO 80 360 94 200 310 0,11 0/0,11 19,55
ZEA-100k BIO 100 373 103 222 350 0,11 0/0,11 27,20

* – maksymalna szerokość zaworu

 • działanie tych zaworów nie zależy od ciśnienia procesowego medium ani od wielkości przepływu
 • mogą pracować niezależnie od istniejącej różnicy ciśnień ΔP na zaworze
 • pracują prawidłowo już przy zerowym ciśnieniu różnicowym (ΔPMIN = 0)
 • ich ograniczeniem konstrukcyjnym jest wielkość maksymalnej różnicy ciśnień ΔPMAX, jaka
  może wystąpić na zaworze. Zależy ona od siły udźwigu elektromagnesu i średnicy nominalnej otworu przepływowego zaworu (im większa średnica nominalna tym mniejsza wartość ΔPMAX dla tego samego elektromagnesu)
 • przy ciśnieniu większym od maksymalnego ciśnienia różnicowego ΔPMAX zawór nie będzie pracował poprawnie (będzie się zawieszał)
 • krótki czas zadziałania (rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu ms)
 • wysoka niezawodność ze względu na prostotę konstrukcji i małą ilość części wewnętrznych
 • duża żywotność – w przypadku niektórych konstrukcji może dochodzić do kilku milionów cykli roboczych