Informacje istotne przy zamawianiu

/Informacje istotne przy zamawianiu
Informacje istotne przy zamawianiu2017-10-06T21:50:51+00:00

Informacje istotne przy zamawianiu:

a) zaworu elektromagnetycznego

» gdy masz już wybrany konkretny zawór – złóż zamówienie , w którym podaj:

 • typ zaworu
 • napięcie zasilające
 • wyposażenie dodatkowe (opcja)

» gdy nie – złóż zapytanie – pomożemy Ci dobrać właściwy zawór

b) Systemu Zabezpieczającego Instalację Gazową:

 • typ systemu
 • ilość i typ detektorów gazu
 • dla każdego detektora podać: gaz kalibracyjny (wykrywany); wartości stężeń progowych dla obu progów alarmowych (bardzo ważne!) wyrażone w: % DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości) lub w ppm lub mg/m³
 • typ modułu alarmowego
 • średnicę nominalną zaworu odcinającego
 • rodzaje innych gazów (zakłócających), jeżeli mogą pojawić się w miejscu dozorowanym (ewentualnie ich stężenia)
 • ilość i typ sygnalizatorów
 • napięcie zasilania systemu
 • informację czy wymagane jest awaryjne podtrzymanie zasilania systemu

c) ścieżki gazowej

Do właściwego doboru ścieżki gazowej do danego urządzenia spalającego paliwo gazowe konieczna jest znajomość szeregu istotnych danych (parametrów) takich – między innymi – jak:

 • skład ścieżki
 • średnica nominalna DN (przewidywana)
 • napięcie sterujące
 • zakres zmian ciśnienia dopływu
 • wymagane ciśnienie wypływu (jest ciśnienie jakie potrzebuje na wejściu urządzenie gazowe by mogło pracować z pełną mocą)
 • wymagany maksymalny i minimalny przepływ w m³/h
 • opcja wyposażenia dodatkowego

Dlatego w tym przypadku prosimy zawsze o kontakt z nami – pomożemy doprecyzować dane i dobrać właściwą ścieżkę gazową.