Domowy system zabezpieczający instalację gazową

/Domowy system zabezpieczający instalację gazową
Domowy system zabezpieczający instalację gazową2018-11-04T20:40:21+00:00

Cechy:

 • wykrywa w dozorowanym pomieszczeniu niebezpieczne stężenia gazu ziemnego, propanu-butanu, tlenku węgla
 • sygnalizuje (ostrzega) o zaistniałym zagrożeniu
 • natychmiast (automatycznie) odcina dopływ gazu do niesprawnej instalacji przez co zabezpiecza życie i zdrowie mieszkańców oraz chroni przed zniszczeniem budynki (mieszkania) i urządzenia o znacznej wartości.

Zabezpieczenie to:

 • jest pewne i skuteczne (ponowne otwarcie zaworu może nastąpić tylko ręcznie – świadomie)
 • nie zależy od szybkości reakcji lub nieprawidłowości podjętych działań przez użytkownika instalacji po wykryciu niebezpiecznego stężenia gazu
 • działa automatycznie, także pod nieobecność użytkownika
 • nie wpływa na pracę urządzeń gazowych przy braku zasilania lub krótkotrwałym jego zaniku

Skład systemu:

 • 1 Detektor podstawowy (gaz)
 • 1a Detektory dodatkowe (gaz, tlenek węgla) – do rozbudowy systemu
 • 2 Zawór ZB odcinający dopływ gazu
 • 3 Dodatkowy zewnętrzny sygnalizator

System przeznaczony jest do stosowania w:
gospodarstwach domowych, mieszkaniach, kuchniach, łazienkach, biurach, piwnicach, garażach, kotłowniach, laboratoriach i innych, w celu podniesienia bezpieczeństwa związanego z eksploatacją zainstalowanych tam urządzeń gazowych.

*Ogólne zasady instalacji Domowego Systemu Zabezpieczającego Instalację Gazową

Czy warto zainwestować w Domowy System Zabezpieczający Instalację Gazową ?

WARTO, ponieważ:

 • sprawia, iż użytkowanie odbiorników gazu takich jak: kuchenki, bojlery, kotły, ogrzewacze, staje się bezpieczne a awaria instalacji gazowej nie zagraża życiu , dlatego:
  – wskazane jest dla osób starszych i rodzin z dziećmi,
  – konieczny w budynkach ze starymi instalacjami gazowymi,
  – wskazany przy wszystkich instalacjach (zwłaszcza butlowych na propan-butan)
 • jest to profesjonalne, niezawodne, bezobsługowe urządzenie, z rozbudowanym układem samokontroli
 • jest łatwy w montażu
 • zakup systemu można odliczyć od podstawy opodatkowania
 • istnieje możliwość negocjacji warunków ubezpieczenia mieszkania
 • posiada wymagane dopuszczenia (certyfikaty)

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z doborem, instalacją i eksploatacją Systemów udzielamy telefonicznie.