Zawory typu MAG-3

//

Zawory typu MAG-3

Zawory typu MAG-3

2018-12-27T21:59:13+00:00

Project Description

Zawór odcinający klapowy MAG-3 / MAG-3 BIO

 • 2/2     kl.A      II 2G c IIB T4
 • MEDIUM
  – MAG-3 paliwa gazowe (gaz ziemny, propan-butan)
  – MAG-3 BIO paliwa gazowe (gaz ziemny, propan-butan, biogaz)
 • pełnoprzelotowy
 • bardzo małe opory przepływu – porównywalne z zaworami kulowymi
 • otwierany tylko ręcznie (za pomocą klucza)
 • zamykany impulsem elektrycznym, pochodzącym z systemu detekcji lub ręcznie (przyciskiem)
 • budowa przeciwwybuchowa (ATEX)
 • wyposażony w czujnik położenia zamknięcia zaworu (opcja)
 • przystosowany do montażu na zewnątrz obiektów
 • spełnia wymagania PN-EN161

MAG-3 / MAG-3 BIO

 • jako element wykonawczy (odcinający dopływ gazu ) Systemów Zabezpieczających Instalacje Gazowe niskiego i średniego ciśnienia instalowanych w:
  – kotłowniach gazowych miejskich i przemysłowych
  – budynkach użyteczności publicznej
  – stacjach redukcyjno pomiarowych gazu średniego ciśnienia itp.
  – pomieszczeniach zespołów prądotwórczych/kogeneracyjnych
  – biogazowniach (MAG-3 BIO)
 • w strefach 1 lub 2 przestrzeni zagrożonej wybuchem gazów, par lub mgieł palnych zaliczonych do klasy wybuchowości II, klasy temperaturowej T4

dodatkowo MAG-3 BIO

 •  do zabezpieczania wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń gazowych (np. palniki, kotły grzewcze, układy kogeneracyjne itp.) zasilanych takimi gazami jak:
  – biogaz z oczyszczalni ścieków
  – biogaz pochodzenia wysypiskowego
  – biogaz z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych
  – gaz koksowniczy
medium
MAG-3
MAG-3 BIO
paliwa gazowe (metan, bropan-butan)
paliwa gazowe (metan, propan-butan, biogaz)
ciśnienie patrz zakładka „Wymiary / Ciśnienia”
temperatura medium -30°C ÷ +60/50°C
temperatura otoczenia -30°C ÷ +60/50°C
impuls el. zamykający 6A/12V
czas trwania impulsu ti < 1s
przepływ dla ΔP = 1mbar
ZBK-50k/ZBK-50 BIO
ZBK-100k/ZBK-100k BIO
Q ~ 100m³/h (metan)
Q ~ 330m³/h (metan)
otwieranie ręczne
zamykanie impulsem elektrycznym lub ręcznie – przyciskiem
czas zamknięcia < 1s
rodzaj pracy przerywana
stopień ochrony IP44 (dla zaworu)
materiał korpusu stop aluminium
materiał uszczelnień
MAG-3
MAG-3 BIO
kauczuk nitrylowy NBR
VITON
pozycja zabudowy dowolna
Typ DN K
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
PMAX
[bar]

Ps
[bar]
M
[kg]
Przyłącze kołnierzowe:
ZBK-50k* 50 125 183 ~204 78 165 230 85 5 6,5 5,3
ZBK-100k* 100 180 257 ~257 103 270 325 160 5 6,5 14,8

*- dotyczy również zaworów MAG-3 BIO (typ ZBK-50k BIO i ZBK-100k BIO)

 • zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej nie wymagają zasilania – są energooszczędne (impuls elektryczny o czasie trwania < 1s potrzebny jest jedynie do zamknięcia zaworu)
 • niewrażliwe na zanik napięcia zasilającego system – jego brak czy chwilowe zaniki nie powodują zmian w przepływie gazu przez zawór
 • odporny na wszelkie zakłócenia mogące w stanie zamkniętym spowodować jego przypadkowe otwarcie (tylko świadome działanie osób nadzoru)
 • bardzo małe pole manewrowe wymagane do obsługi oraz mała siła potrzebna do otwarcia zaworu
 • prosta, tania, niezawodna i lekka konstrukcja
 • duża żywotność

WYKONANIA:

 • MAG-3 typ ZBK-50k i ZBK-100k, wykonanie standardowe
 • MAG-3 BIO typ ZBK-50k BIO i ZBK-100k BIO, wykonanie przeznaczone do biogazów pochodzenia wysypiskowego lub z oczyszczalni ścieków