Historia

/Historia
Historia2019-01-16T17:10:48+00:00

1974

Powstanie firmy w formie jednoosobowego zakładu wytwarzającego zawory termoelektromagnetyczne (łącznie z termoparami) oraz termostaty do kotłów.

1978-79

Uruchomienie produkcji kotłów grzewczych i ogrzewaczy do wody.

1986

Poszerzenie produkcji  o palniki wentylatorowe do gazu oraz osprzęt potrzebny do sterowania ich pracą, taki jak filtry, regulatory ciśnienia gazu czy zawory elektromagnetyczne.
Z czasem zawory elektromagnetyczne stały się również poszukiwane na rynku przez innych producentów urządzeń spalających paliwa gazowe. Wrastający ciągle popyt sprawił iż zaniechano produkcji pozostałych wyrobów, a cały potencjał konstrukcyjny i produkcyjny firmy skupiono na elektrozaworach. Z perspektywy czasu okazało się to bardzo trafnym posunięciem.

1994-98

To okres wzmożonych inwestycji i początek dynamicznego rozwoju firmy. Nowo wybudowane jak i poddane generalnemu remontowi stare obiekty, stają się w 1998 roku nową siedzibą FLAMA-GAZ. Znacznemu poszerzeniu ulega park maszynowy. Wzrasta także potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa.

1997

Firma FLAMA-GAZ koncentruje się także na zagadnieniach z bezpieczeństwem użytkowania instalacji gazowych. Pierwszym efektem tych działań jest wdrożenie do produkcji specjalnych zaworów odcinających, grzybkowych typu ZB, przeznaczonych do współpracy z detektorami gazu (systemami detekcji).

2002

Wdrożenie do produkcji pełnoprzelotowych zaworów klapowych typu MAG-3

2003

W trosce o jakość naszych produktów i usług wdrożony zostaje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001, certyfikowany obecnie przez BSI Management Systems.

2009

Aby nadążyć za wzrostem wydajności obróbki przy jednoczesnym spełnieniu wymagań klientów nasz zakład wyposażony zostaje w centra obróbkowe CNC.
Do produkcji wchodzą zawory MAG-3 BIO przeznaczone do biogazów pochodzenia wysypiskowego lub z oczyszczalni ścieków.

DZIŚ

Dzisiaj firma FLAMA-GAZ zatrudnia kilkadziesiąt osób, a oferowany asortyment zaworów elektromagnetycznych liczy ponad 100 typoodmian przeznaczonych do różnego rodzaju mediów (paliwa gazowe, paliwa płynne, woda, olej, powietrze) i jest wiodącym producentem elektrozaworów w Polsce.
Wysoki poziom techniczny produkowanych wyrobów uzyskiwany jest dzięki wdrażaniu własnych rozwiązań konstrukcyjnych-technicznych (nowatorskie rozwiązania są opatentowane) przez najwyższej klasy specjalistów technicznych oraz doświadczonych pracowników produkcji. Prace nad nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi konsultowane są w razie potrzeby ze specjalistami Politechniki Śląskiej, Kopalni Doświadczalnej „Barbara” czy Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Komórki zakładu współpracują w systemie komputerowym integrującym wszystkie działy, począwszy od projektowania i technologii poprzez produkcję, aż do dystrybucji.
Produkty nasze spełniają wymagania zasadnicze stosownych Dyrektyw UE, norm i przepisów, co uprawnia do oznakowania ich znakiem CE. Nadzór nad ich produkcją w ramach wydanych Certyfikatów sprawuje Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.
Wyroby FLAMA-GAZ trafiają do wielu tysięcy zadowolonych Klientów z firm i przedsiębiorstw całej Polski. Część produkcji jest eksportowana i znajduje odbiorców poza granicami kraju.