Home12019-03-11T14:42:23+00:00

NASZE WYROBY

NOWOŚCI

ZEA -… BIO
Zawory odcinające, bezpośredniego działania NC (normalnie zamknięte), przeznaczone do biogazów z oczyszczalni ścieków, a także do agresywnych gazów pochodzenia wysypiskowego i gazu koksowniczego.
Więcej..
Nowa seria zaworów BIO
MAG-3 BIO
typ ZBK-50k BIO i ZBK-100k BIO – zawory współpracujące z systemami detekcji gazu, przeznaczone do biogazów pochodzenia wysypiskowego lub z oczyszczalni ścieków
Więcej..

Zawory odcinające MAG-3
Zawory te mogą być stosowane w strefach 1 lub 2, przestrzeni zagrożonych wybuchem gazów (metan, propan butan). Oznaczenie zaworu wg Dyrektywy ATEX: II 2G c T4.

Więcej..

MAPA DOJAZDU