FLAMA GAZ® - Prezentacja 2007
Domowy System Zabezpieczający Instalację Gazową:

- wykrywa w dozorowanym pomieszczeniu niebezpieczne stężenia gazu ziemnego,
propanu-butanu, tlenku węgla
- sygnalizuje (ostrzega) o zaistniałym zagrożeniu
- natychmiast (automatycznie) odcina dopływ gazu do niesprawnej instalacji
przez co zabezpiecza życie i zdrowie mieszkańców oraz chroni przed zniszczeniem budynki (mieszkania) i urządzenia o znacznej wartości.

Zabezpieczenie to:
- jest pewne i skuteczne (ponowne otwarcie zaworu może nastąpić tylko ręcznie - świadomie)
- nie zależy od szybkości reakcji lub nieprawidłowości podjętych działań przez użytkownika
instalacji po wykryciu niebezpiecznego stężenia gazu
- działa automatycznie, także pod nieobecność użytkownika
- nie wpływa na pracę urządzeń gazowych przy braku zasilania lub krótkotrwałym jego zaniku


Skład systemu:

detektor podstawowy (gaz)
detektory dodatkowe (gaz, tlenek węgla) - do rozbudowy systemu
Zawór ZB odcinający dopływ gazu
dodatkowy zewnętrzny sygnalizator
System przeznaczony jest do stosowania w:
gospodarstwach domowych, mieszkaniach, kuchniach, łazienkach, biurach, piwnicach, garażach, kotłowniach, laboratoriach i innych, w celu podniesienia bezpieczeństwa związanego z eksploatacją zainstalowanych tam urządzeń gazowych.

*Ogólne zasady instalacji Domowego Systemu Zabezpieczającego Instalację Gazową

Czy warto zainwestować w Domowy System Zabezpieczający Instalację Gazową ?
WARTO, ponieważ:
- sprawia, iż użytkowanie odbiorników gazu takich jak: kuchenki, bojlery, kotły, ogrzewacze, staje się bezpieczne a awaria instalacji gazowej nie zagraża życiu , dlatego:
          - wskazane jest dla osób starszych i rodzin z dziećmi,
          - konieczny w budynkach ze starymi instalacjami gazowymi,
          - wskazany przy wszystkich instalacjach (zwłaszcza butlowych na propan-butan)
- jest to profesjonalne, niezawodne, bezobsługowe urządzenie, z rozbudowanym układem samokontroli
- jest łatwy w montażu
- zakup systemu można odliczyć od podstawy opodatkowania
- istnieje możliwość negocjacji warunków ubezpieczenia mieszkania
- posiada wymagane dopuszczenia (certyfikaty)

Typy Domowych Systemów Zabezpieczających Instalacje Gazowe dostępnych na rynku i polecanych przez firmę FLAMA-GAZ®:
*GX-1 *DAG-11 *ALPA-HD

*Przykładowa konfiguracja systemu GX-1 w budynku jednorodzinnym

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z doborem, instalacją i eksploatacją Systemów udzielamy telefonicznie.

(*) - Dokument w formacie PDF (zostanie otworzony w osobnym oknie)
 
Home > Systemy zabezpieczające > Domowe
 
FLAMA - GAZ ul. Szkolna 3 43-418 Pogwizdów tel. +48 33 856 85 70 e-mali: firma@flamagaz.pl
Mapa Stron. Email: FLAMA-GAZ