FLAMA GAZ® - Prezentacja 2007
  Informacje istotne przy zamawianiu:  
 
a) zaworu elektromagnetycznego

» gdy masz już wybrany konkretny zawór - złóż zamówienie , w którym podaj
     - typ zaworu
     - napięcie zasilające
     - wyposażenie dodatkowe (opcja)
» gdy nie - *złóż zapytanie - pomożemy Ci dobrać właściwy zawór

b) Systemu Zabezpieczającego Instalację Gazową:

     - typ systemu
     - ilość i typ detektorów gazu
     - dla każdego detektora podać: gaz kalibracyjny (wykrywany); wartości stężeń progowych dla obu progów alarmowych (bardzo ważne!)        wyrażone w: % DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości) lub w ppm lub mg/m³
     - typ modułu alarmowego
     - średnicę nominalną zaworu odcinającego
     - rodzaje innych gazów (zakłócających), jeżeli mogą pojawić się w miejscu dozorowanym (ewentualnie ich stężenia)
     - ilość i typ sygnalizatorów
     - napięcie zasilania systemu
     - informację czy wymagane jest awaryjne podtrzymanie zasilania systemu

c) ścieżki gazowej

Do właściwego doboru ścieżki gazowej do danego urządzenia spalającego paliwo gazowe konieczna jest znajomość szeregu istotnych danych
(parametrów) takich - między innymi - jak:
     - skład ścieżki
     - średnica nominalna DN (przewidywana)
     - napięcie sterujące
     - zakres zmian ciśnienia dopływu
     - wymagane ciśnienie wypływu (jest ciśnienie jakie potrzebuje na wejściu urządzenie gazowe by mogło pracować z pełną mocą)
     - wymagany maksymalny i minimalny przepływ w m³/h
     - opcja wyposażenia dodatkowego
Dlatego w tym przypadku prosimy zawsze o kontakt z nami - pomożemy doprecyzować dane i dobrać właściwą ścieżkę gazową.

(*) - Dokument w formacie PDF (zostanie otworzony w osobnym oknie)
 
 

Zgodnie z procedurami wymaganymi przez ISO 9001, wszystkie zamówienia są potwierdzane w zakresie przedmiotu dostawy, ceny oraz terminu realizacji.
 
 
Home > O Zaworach > Zamawianie / Istotne informacje
 
FLAMA - GAZ ul. Szkolna 3 43-418 Pogwizdów tel. +48 33 856 85 70 e-mali: firma@flamagaz.pl
Mapa Stron. Email: FLAMA-GAZ