FLAMA GAZ® - Prezentacja 2007
Jak dobrać właściwy zawór ?
Pomimo, że budowa zaworów elektromagnetycznych jest względnie prosta, to dobierając je do danego typu instalacji czy aplikacji należy wziąć pod uwagę kilka istotnych zagadnień, które mają duży wpływ na właściwy i prawidłowy dobór zaworu.
O ile dobór zaworów do typowych zastosowań nie nastręcza większych trudności, o tyle wiele kłopotów może sprawić dobranie zaworu do pracy w nietypowych zastosowa-niach. Dotyczy to zwłaszcza zaworów pośredniego działania, gdzie dobór zaworu tylko na podstawie średnicy rurociągu jest niedopuszczalny.
Pracownicy naszego Działu Technicznego, służąc swoim doświadczeniem i wiedzą techniczną, zawsze dopomogą Państwu w razie wątpliwości - prosimy o telefon.

Niepożądane efekty związane z nieprawidłowym doborem zaworu pojawiają się zarówno przy jego niedowymiarowaniu jak i przewymiarowniu.

Niedowymiarowanie może spowodować:
- niemożność osiągnięcia żądanego przepływu
- przemianę cieczy w parę na wypływie zaworu
- obniżenie ciśnienia wyjściowego
- powstanie niepożądanej straty ciśnienia w instalacji
Przewymiarowanie może spowodować:
- niepotrzebne podniesienie kosztów przy zakupie przewymiarowanego wyposażenia
- zmienny przepływ przez zawór lub błędne sterowanie przepływem
- skrócenie czasu życia niektórych zaworów na skutek drgań części wewnętrznych powodowanych brakiem odpowiedniego przepływu, a powstające dla wytworzenia wewnętrznej różnicy ciśnień
- erozję uszczelnień w niektórych konstrukcjach spowodowaną pracą zaworu w pozycji prawie zamkniętej

*Czym kierować się przy doborze zaworów?
(*) - Dokument w formacie PDF (zostanie otworzony w osobnym oknie)
 
Home > O Zaworach > Jak dobrać właściwy zawór
 
FLAMA - GAZ ul. Szkolna 3 43-418 Pogwizdów tel. +48 33 856 85 70 e-mali: firma@flamagaz.pl
Mapa Stron. Email: FLAMA-GAZ