FLAMA GAZ® - Prezentacja 2007

Co to jest zawór elektromagnetyczny

1. Zawór elektromagnetyczny jest to zawór sterowany elektrycznie, który w zależności od sygnału sterującego pozostaje w jednej z dwóch pozycji:

     - pozycji otwarcia
     - pozycji zamknięcia

W zaworach tego typu wykorzystuje się zjawisko pola elektromagnetycznego indukowanego pod wpływem płynącego prądu przez cewkę, które wytwarza siłę wprawiającą w ruch rdzeń (zawieradło).
Zawory te służą do sterowania przepływem mediów ciekłych i gazowych.

2. Każdy zawór elektromagnetyczny składa się z następujących funkcjonalnych zespołów:

     - zaworu głównego, w którym poruszane zawieradło (grzybek, membrana, tłoczek itp.) zamyka bądź otwiera otwór przepływowy, zatrzymując bądź umożliwiając tym samym przepływ medium przez zawór
     - elektromagnesu (cewki) wraz z ruchomym rdzeniem, który stanowi element napędowy zawieradła

3. Zawór jest otwierany lub zamykany na skutek ruchu rdzenia wciąganego do środka elektromagnesu po podaniu napięcia sterującego na cewkę. Rdzeń jest umieszczony w szczelnej tulei wewnątrz cewki elektromagnesu. Konstrukcja zapewnia pełną szczelność wewnętrzną i zewnętrzną zaworu.

4. Cewki różnią się między sobą budową, napięciem sterującym (stałe DC, zmienne AC), jego wielkością, poborem mocy i stopniem ochrony IP (przed wodą i pyłem). zasada działania jest zawsze taka sama: płynący przez cewkę prąd indukuje pole magnetyczne, które wytwarza siłę podnoszącą rdzeń.

5. Bardzo istotną cechą zaworów elektromagnetycznych jest ich jednokierunkowość. Medium może płynąć tylko w kierunku oznaczonym strzałką na korpusie zaworu.
 
Home > O Zaworach > Co to jest zawór elektromagnetyczny
 
FLAMA - GAZ ul. Szkolna 3 43-418 Pogwizdów tel. +48 33 856 85 70 e-mali: firma@flamagaz.pl
Mapa Stron. Email: FLAMA-GAZ